Özgüven Artırma ve Girişimcilik

Improving Self Confidence and Entrepreneurship
Özgüven, kişinin seçimlerini, motivasyonunu, çabasını, başarısız olduğu durumlarda tekrar toparlanmasını sağlayan en önemli değişkendir. Özgüven bilişsel mekanizmalarda merkezi ve kilit bir role sahiptir. Özgüveni yüksek bireyler kendilerine büyük hedefler seçerler. Bu bireylerin başarma istekleri yüksektir.

Özgüveni yüksek kişilerde aynı zamanda” Girişimcilik” potansiyeli de vardır.  Girişimcilik; zeka, risk, çalışmak, uzağı görebilmek ve planlama yapmaktan geçer. Girişimciler birer fırsat avcılarıdır.  Bu Bağlamda bu eğitimin iki temel amacı vardır: Özgüvenimizi geliştirmek ve potansiyelimizin farkına varmak ve içimizdeki girişimcilik ruhunu aktive etmek.

Katılımcıya Kazandırdığı Yetenekler:

 • Özgüven kavramını ve önemini öğrenir.
 • Özgüven artırma yollarını öğrenir.
 • Özgüvenin bireysel etkilerini öğrenir.
 • Girişimciliğin Kavramsal ve pratik yönünü öğrenir.
 • Girişimcilik öykülerini öğrenir.
 • Kendi potansiyelini keşfeder.

Örgüte Kazandırdığı Yetenekler:

 • Özgüveni ve girişimciliği artan bireylerin;
 • Performansı,
 • Örgüte bağlılığı,
 • İş tatmini,
 • Takım anlayışı artar.
 • Örgüt içinde yaratıcılığı artar.

Katılımcı Profili: 18 yaş ve üzeri bireyler.

Eğitim Süresi: 1 gün (2 saat/gün)

Kontenjan:   İdeal katılımcı sayısı 40, maksimum katılımcı sayısı 50.  
Tanıtım amaçlı daraltılmış versiyonu: 2 saat, sınırsız katılımcı.

Hemen Ön Başvuru Yapın...
Eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için info@houseofhuman.com adresinden veya 05321726201 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Eğitim Takvimi
Görüntülenecek kayıt bulunamadı